close
تبلیغات در اینترنت
درخت

جستجوگر پیشرفته سایتکاج نوئل (نام علمی و مشخصات دیگر)

نام فارسي: نوئل

نام علمي: Picea abies

نام انگليسي: Norway spruce

خانواده:  Pinaceae

سوزني برگ و هميشه سبز، برگها يا سوزن ها كوتاه ( 4-2 سانتيمتر ) با مقطع لوزی، نوك تيز و به رنگ سبز تيره می باشند. كند رشد است. طول دوره زندگي طولاني است. محل كاشت آفتابي ( اين درخت به آب و هواي مرطوب نياز دارد ). مقاومت يا حساسيت به شرايط نامساعد محيطي: به علت سطحي و افقي بودن ريشه ها، اين درخت بوسيله باد ريشه كن مي شود. اين درخت از خشكي زياد هوا آسيب مي بيند. در خاكهاي رسي توصيه مي گردد. مخروطها يا ميوه ها دراز و استوانه اي شكل به طول 15-10 سانتيمتر و اغلب در موقع رسيدن به رنگ خرمايي براق مي باشد. دانه ها معمولاً كوچك و از لحاظ شكل و اندازه شبيه دانه هاي كاج جنگلي يا سيلوستر و به رنگ قرمز خرمايي مات است.

نحوه تكثير: بوسيله بذر در خاك لومي شني در شاسي سرد و در اسفندماه همچنين 
ريشه زايي قلمه با هورمون امكان پذير است.

مشخصات ويژه: پوست تنها به رنگ قرمز خرمايي و فلس دار است. ريشه هاي اصلي از طوقه جدا شده در جهت تقريباً افقي توسعه مي يابند.

موارد كاربرد: گونه اي است زينتي كه به منظور توليد چوب الوار در جنگلكاريها بكار 
مي رود و به لحاظ زيبايي خاص در پاركسازي نيز كاربرد دارد

تعداد بازديد : 138
ارس ( درخت ارس ،نام علمی و مشخصات و ...)

نام علمي: Juniperus spp

نام انگليسي: Juniper

خانواده:  Cupressaceae

سوزني برگ و هميشه سبز، برگها فلسي و ناوي شكل است. كند تا سريع الرشد است. طول دوره زندگي طولاني است. محل كاشت محل باز و آفتابي باشد. به خاك خشك مقاوم است.

نحوه تكثير: تكثير بوسيله بذر در فروردين و بازكاشت در يكسال بعد، قلمه از ساقه هاي جوان در خاك شني در شهريور تا مهرماه.

موارد كاربرد: از انواع ستوني مي توان براي پرچين هم استفاده كرد ولي كلاً مناسب جهت كاشت در فضاي سبز و همچنين باغهاي سنگي هستند.

ساير گونه ها: Juniperus commonis var depressa پيرو، Juniperus excelsa اردوج، Juniperus polycarpos ارس، J. sabina ماي مرز، J. chinensis pfitzeriana

 ( ارس خزنده)، J. chinensis pfitzeriana aurea ( ارس خزنده طلايي )

تعداد بازديد : 135
سرو (نام علمی و مشخصات و ...)

نام علمي:  Cupressus sempervirens

نام انگليسي:  Mediterranean cypress , Italian cypress

خانواده:  Cupressaceae

سوزني برگ و هميشه سبز با برگهاي برنگ سبز تيره. متوسط رشد است. طول دوره زندگي متوسط است. بهترين رشد را در آفتاب كامل دارد. گونه اي خشكي پسند است اما در برابر رطوبت نيز سازگاري نشان مي دهد. يك پايه است. میوه بصورت مخروطي تخم مرغي شكل، به بلندي 4-2 سانتي متر و قطر 3 سانتي متر و داراي 12-8 فلس است كه مدت رسيدن آن دو سال است.

ازدیاد بوسیله كشت بذر در اسفند ماه، قلمه در شهريور ماه صورت می گیرد.

مشخصات ويژه:  داراي سيستم ريشه اي گسترده

موارد كاربرد:  گونه اي است چوبده و جهت مصارف صنعتي كشت مي گردد. همچنين بعنوان گونه اي زينتي در حاشيه خيابانها و پاركها مي تواند بصورت رديفي يا حاشيه اي كشت گردد.

ساير گونه هاي سرو عبارتند از:

C. Lambertiana

سر لامبرتين

C. Sempervirens  var. horizontalis

زربين

C. Sempervirens  var. cereiformis

سروناز

C. Sempervirens  var. fastigiata

سرو شيراز

C. Lusitanica

سرو لاوسون

تعداد بازديد : 105
سرو نقره ای (نام علمی و مشخصات و ...) سرو سیمین

نام فارسي: سرو نقره اي، سرو سيمين

نام علمي: Cupressus arizonica

نام انگليسي:  Smooth cypress , Arizonica cypress

خانواده:  Cupressaceae

سوزني برگ و هميشه سبز به رنگ سبز آبي. سريع الرشد است. طول دوره زندگي طولاني در آب و هواي خشك دارد ولي در بيشتر فضاهاي سبز داراي عمر متوسط است. محل كاشت آفتابي باشد. به بي آبي و خشكي مقاوم است. ولي در صورتي كه به آن آب داده شود رشد زيادي خواهد داشت. گلهاي نر به رنگ زرد گوگردي، آميخته به رنگ سبز چمني و گلهاي ماده به رنگ سبز كبود هستند. ميوه مخروطي شكل به قطر 3-8/1 سانتي متر با فلسهاي محكم بطول 6 ميليمتر تا 25/1 سانتي متر. ازدیاد بوسيله بذر در اسفند ماه، و قلمه در شهريور ماه

مشخصات ويژه: اين درخت تقريباً در تمام نقاط ايران حتي مناطق جنوبي به نتيجه
 مي رسد ولي تحمل سايه را ندارد.

موارد كاربرد:  در باغ ها بصورت تك درخت، در طرح هاي قرينه بصورت متقابل يا ضربدري و همچنين زواياي حاشيه ها يا در گوشه اي از سطوح بزرگ چمن كاشته مي شود، اخيراً كاشت آن بصورت ديواره سبز نيز مرسوم شده است.

تعداد بازديد : 112
شبه سرو

نام فارسي: شبه سرو

نام علمي:  Chamecyparis Lawsoniana

نام انگليسي:  Lawson Falsecypress

خانواده:  Cupressaceae

سوزني برگ و هميشه سبز، برگها سوزني پهن و ورقه مانند، انتهاي شاخه كمي آويخته است. متوسط رشد است. طول دوره زندگي طولاني است.محل كاشت آفتابي باشد. براي خاكهاي رسي يا آهكي يا شني و خشك توصيه مي شود. همچنين مقاوم به آلودگي هواست. ميوه آن مخروطهاي كوچكي به اندازه يك سانتي متر است. ازدیاد بوسیله كاشت بذر در اسفند ماه، همچنين قلمه با هورمون در شهريور ماه صورت می گیرد.

موارد كاربرد:  گونه اي است مناسب ايجاد بادشكن و پرچين و توليد چوب الوار

ساير گونه ها:  Lane cypress  سرو لاوسون لان يالين: اين واريته داراي فرم مخروطي نيم كشيده و كم پشت است شاخه هاي كوچك آن به رنگ زرد طلايي است. Elwoodi cypress سرو لاوسون الودي: اين واريته خيلي پرپشت با شاخه هاي كمي آويزان است كه انتهاي آن كمي آبي رنگ مي باشد و براي تزيين قسمتهاي سنگي - بالكن و تراس بكار مي رود.

Columnaris cypress سرولاوسون كولومناريس: فرم اين واريته هرمي با برگهايي به رنگ سبز مايل به آبي پرپشت است.

تعداد بازديد : 142
سدر ( نام علمی و مشخصات و... )


نام فارسي:  سدر

نام علمي:  Cedrus deodara

نام انگليسي:  Deodar Cedar

خانواده:  Pinaceae

هميشه سبز و سوزني برگ، برگها به رنگ سبز مايل به آبي تيره به طول 5/2 تا 5 سانتي متر كه بطور گروهي روي شاخه هاي كوتاه يا به تنهايي روي شاخه هاي اصلي قرار گرفته اند. سريع الرشد است. طول دوره زندگي طولاني است. محل كاشت آفتابي تا نيمه سايه ( اين درخت آب و هواي كوهستاني و خنك را دوست دارد ) و بهترين رشد را در آفتاب كامل دارد. مقاومت گياه نسبت به سرما خوب است. براي خاكهاي رسي توصيه مي گردد. تك جنسي و يك پايه اند، گل نر و ماده هر دو به رنگ سبز مايل به آبي هستند منتهي رنگ گل نر پس از مدتي به سرخ مايل به بنفش مي گرايد. ميوه ها مخروطي شكل بطول 5/7 – 5/12سانتي متر به رنگ قرمز خرمايي كه بطور قائم روي شاخه ها قرار دارد. ازدیاد از طریق كاشت بذر در اسفند ماه صورت می گیرد. در ابتدای زندگی رشد کند و بطئی دارد و به تدریج سرعت رشدش زیاد می شود.

موارد كاربرد:  توليد تير تلفن و برق، توليد چوب جهت صنايع نجاري و كاغذسازي و كاربرد در فضاي سبز بيشتر بصورت تك درخت مي باشد.

تعداد بازديد : 127
شب خسب ( ابریشم مصری)


نام فارسي:ابريشم مصری ( شب خسب )

نام علمي: Albizzia Julibirissin

نام انگليسي: Mimosa , Silk tree

خانواده: Mimosaceae , Leguminosae

پهن برگ و خزان كننده، برگها شانه اي مضاعف و داراي 15-10 برگچه است، برگها برنگ سبز روشن مي باشد. ارتفاع آن 5/4 تا 5/7 متر. سرعت رشد متوسط است. طول دوره زندگي كوتاه می باشد. محل كاشت آفتابي تا نيمه سايه است. در تمامي خاكها سازگار است. گلها داراي پرچمهاي متعدد است كه انتهاي آنها صورتي فام و بن آنها سفيد رنگ است. ميوه اين درخت نيام باريك و نازك و مسطح است و دانه هاي بيضوي دراز به رنگ قهوه اي روشن دارد. چوب این درخت مقاومت خوبی در برابر رطوبت د ارد و در صنایع چوب کاربرد فراوان دارد. خاکهای مرطوب، فقیر، سنگلاخی و قلیلایی را تحمل می کند.

نحوه تكثير: كاشت بذر در بهار در دماي بالاي 15، قبل از كاشت بهتر است بذرها به مدت 24 ساعت در آب ولرم خيس شوند. همچنين مي توان از قلمه ريشه در تكثير اين گياه استفاده كرد.

مشخصات ويژه: برگهاي شانه اي آن به نور حساس بوده و شبها بسته مي شود.

موارد كاربرد: پوست درخت براي درمان ناراحتي ها پوستي ( خارش و التهاب ) مؤثر است. از گل آن نيز براي درمان آسم استفاده مي شود.

تعداد بازديد : 106
گز

نام فارسي: گز

نام علمي: Tamarix sp

نام انگليسي: Tamarisk

خانواده: Tamaricaceae

گیاهی خزان كننده است. ارتفاع آن 3 تا 5 متر می رسد. سريع الرشد می باشد.محل آفتابی را ترجیح می دهد. خاک خشک، آهكي يا سيلتي و زهكشي شده مناسب است و در جاهای خشک، کنار آب های شور، در زمین های شوره زار،کنار رودخانه ها رشد می کند. مقاومت زیادی به آب و هوای مختلف دارد و در مناطق بلند و کوهستانی هم رشد می کند. به خاك تا اندازه اي شور سازگار است و در اراضي ساحلي قادر به رشد مي باشد و همچنين در مقابل وزش بادهاي شديد مقاومت نشان مي دهد. گلها به رنگ صورتي در اواخر بهار و اوايل تابستان ظاهر می شوند. ازدیاد آن بوسيله قلمه خشبي در زمستان، قلمه نيمه خشبي در تابستان و همچنين كاشت بذر ( به محض رسيده شدن ) صورت می گیرد. هرس اين گياه در تيرماه انجام مي شود. شكوفه و برگ گياه زينتي است.

موارد كاربرد: در پاركها، منازل و همچنين بعنوان چپر و يا ديواره سبز كاربرد دارد. همچنين در تركيب با سوزني برگان بسيار زيبا به نظر مي رسد. گونه اي است زينتي و مناسب پاركسازي، داراي ارزش دارويي نيز مي باشد.

تعداد بازديد : 105
زبان گنجشک (نام علمی و...)

نام فارسي: زبان گنجشك

نام علمي: Fraxinus ornus

نام انگليسي: Flowering Ash

خانواده: Oleaceae

خزان پذير، داراي برگهاي شانه اي و داراي 9 تا 15 برگچه و به رنگ سبز تيره در تابستان و رنگ زرد درخشان در پاييز است. ارتفاع آن 12 تا 15 متر می باشد. متوسط‌ رشد است. بهترين رشد را در آفتاب كامل دارد. به تمامي خاكها سازگار است. به كم آبي مقاوم مي باشد و هواي دودآلود شهري و صنعتي را بخوبي تحمل مي كند و مقاوم به خاكهاي آهكي است. گلهابه رنگ سفيد در بهار ظاهر می شود. ميوه آن بالدار و ساده ( سامار ) است. ازدیاد به وسیله كاشت بذر در پاييز انجام میشود و همچنین روی برگ نو هم پیوند می خورد.. داراي سيستم ريشه اي قوي بوده و به سرعت يك منطقه بزرگ را 
مي پوشاند و به علت داشتن ريشه هاي سطحي قوي بهتر است از كاشت آن در نزديك ساختمانها خودداري گردد یا به عبارت دیگر ریشه ها مهاجم است.

موارد كاربرد: استفاده از اين درختان بصورت ديواري در كنار خيابانها و اتوبانها زيباست.


تعداد بازديد : 113
درخت عرعر (نام علمی . مشخصات و ...)

نام علمي: Ailanthus altissima

نام انگليسي: Tree – of - Heaven

خانواده: Simarubaceae

خزان كننده و پهن برگ با برگها مركب شانه اي بزرگ كه گاهي به طول 90 سانتي متر مي رسند. ارتفاع آن 18 تا 23 متر است. سريع الرشد است. محل رشد آفتابي كامل تا نيمه سايه مناسب است. در هر نوع خاك ( آهكي يا گچي ) مي رويد. هواي دود آلود صنعتي را بخوبي تحمل مي كند و به آب كمي نياز دارد. گیاهی دو پايه، گلهاي ( سبز و زرد ) نر و ماده آن غير واضح هستند و بر روي درختان جداگانه قرار دارند.. ازدیاد آن بوسیله بذركاري در فروردين ماه (بذرها نباید رطوبت از دست بدهند.) و همچنين بطريقه تقسيم ريشه (ریشه جوش) در اسفند ماه نيز قابل تكثير است. دارای خاصیت خودکشت دارد. براي تأمين برگهاي فراوان و كنترل رشد آن در اوايل بهار مي توان آنرا هرس نمود، چون گلهاي درخت نر توليد بوي نامطبوع مي كند بهتر است از كاشت پايه نر در مناطق شهري اجتناب كرد. همچنين بعلت توليد پاجوش زياد بهتر است در كنار منازل مسكوني كشت نگردد. دارای ریشه های مهاجم است که باعث تخریب لوله های آب و جداول و ساختمان می شود. بقاياي گل و ميوه هاي خشك شده در زمستان چهره نازيبايي به آن مي دهد.

موارد كاربرد: درخت ماده مناسب براي حاشيه خيابانها است. همچنين مي توان از كاشت آن براي جلوگيري از فرسايش خاك ناشي از سيلاب بهره جست.

تعداد بازديد : 192