close
تبلیغات در اینترنت
درخت شناسی

جستجوگر پیشرفته سایتسایر گونه های جنس کاج با نام علمی

P. eldarica کاج تهران 

P. pinea کاج چتری

P. silvester کاج جنگلی

P. pinaster کاج دریایی

P. nigra کاج سیاه

P. mugo کاج موگو

P. longifolia کاج کاشفی

تعداد بازديد : 121
کاج نوئل (نام علمی و مشخصات دیگر)

نام فارسي: نوئل

نام علمي: Picea abies

نام انگليسي: Norway spruce

خانواده:  Pinaceae

سوزني برگ و هميشه سبز، برگها يا سوزن ها كوتاه ( 4-2 سانتيمتر ) با مقطع لوزی، نوك تيز و به رنگ سبز تيره می باشند. كند رشد است. طول دوره زندگي طولاني است. محل كاشت آفتابي ( اين درخت به آب و هواي مرطوب نياز دارد ). مقاومت يا حساسيت به شرايط نامساعد محيطي: به علت سطحي و افقي بودن ريشه ها، اين درخت بوسيله باد ريشه كن مي شود. اين درخت از خشكي زياد هوا آسيب مي بيند. در خاكهاي رسي توصيه مي گردد. مخروطها يا ميوه ها دراز و استوانه اي شكل به طول 15-10 سانتيمتر و اغلب در موقع رسيدن به رنگ خرمايي براق مي باشد. دانه ها معمولاً كوچك و از لحاظ شكل و اندازه شبيه دانه هاي كاج جنگلي يا سيلوستر و به رنگ قرمز خرمايي مات است.

نحوه تكثير: بوسيله بذر در خاك لومي شني در شاسي سرد و در اسفندماه همچنين 
ريشه زايي قلمه با هورمون امكان پذير است.

مشخصات ويژه: پوست تنها به رنگ قرمز خرمايي و فلس دار است. ريشه هاي اصلي از طوقه جدا شده در جهت تقريباً افقي توسعه مي يابند.

موارد كاربرد: گونه اي است زينتي كه به منظور توليد چوب الوار در جنگلكاريها بكار 
مي رود و به لحاظ زيبايي خاص در پاركسازي نيز كاربرد دارد

تعداد بازديد : 139
گز

نام فارسي: گز

نام علمي: Tamarix sp

نام انگليسي: Tamarisk

خانواده: Tamaricaceae

گیاهی خزان كننده است. ارتفاع آن 3 تا 5 متر می رسد. سريع الرشد می باشد.محل آفتابی را ترجیح می دهد. خاک خشک، آهكي يا سيلتي و زهكشي شده مناسب است و در جاهای خشک، کنار آب های شور، در زمین های شوره زار،کنار رودخانه ها رشد می کند. مقاومت زیادی به آب و هوای مختلف دارد و در مناطق بلند و کوهستانی هم رشد می کند. به خاك تا اندازه اي شور سازگار است و در اراضي ساحلي قادر به رشد مي باشد و همچنين در مقابل وزش بادهاي شديد مقاومت نشان مي دهد. گلها به رنگ صورتي در اواخر بهار و اوايل تابستان ظاهر می شوند. ازدیاد آن بوسيله قلمه خشبي در زمستان، قلمه نيمه خشبي در تابستان و همچنين كاشت بذر ( به محض رسيده شدن ) صورت می گیرد. هرس اين گياه در تيرماه انجام مي شود. شكوفه و برگ گياه زينتي است.

موارد كاربرد: در پاركها، منازل و همچنين بعنوان چپر و يا ديواره سبز كاربرد دارد. همچنين در تركيب با سوزني برگان بسيار زيبا به نظر مي رسد. گونه اي است زينتي و مناسب پاركسازي، داراي ارزش دارويي نيز مي باشد.

تعداد بازديد : 106
درخت عرعر (نام علمی . مشخصات و ...)

نام علمي: Ailanthus altissima

نام انگليسي: Tree – of - Heaven

خانواده: Simarubaceae

خزان كننده و پهن برگ با برگها مركب شانه اي بزرگ كه گاهي به طول 90 سانتي متر مي رسند. ارتفاع آن 18 تا 23 متر است. سريع الرشد است. محل رشد آفتابي كامل تا نيمه سايه مناسب است. در هر نوع خاك ( آهكي يا گچي ) مي رويد. هواي دود آلود صنعتي را بخوبي تحمل مي كند و به آب كمي نياز دارد. گیاهی دو پايه، گلهاي ( سبز و زرد ) نر و ماده آن غير واضح هستند و بر روي درختان جداگانه قرار دارند.. ازدیاد آن بوسیله بذركاري در فروردين ماه (بذرها نباید رطوبت از دست بدهند.) و همچنين بطريقه تقسيم ريشه (ریشه جوش) در اسفند ماه نيز قابل تكثير است. دارای خاصیت خودکشت دارد. براي تأمين برگهاي فراوان و كنترل رشد آن در اوايل بهار مي توان آنرا هرس نمود، چون گلهاي درخت نر توليد بوي نامطبوع مي كند بهتر است از كاشت پايه نر در مناطق شهري اجتناب كرد. همچنين بعلت توليد پاجوش زياد بهتر است در كنار منازل مسكوني كشت نگردد. دارای ریشه های مهاجم است که باعث تخریب لوله های آب و جداول و ساختمان می شود. بقاياي گل و ميوه هاي خشك شده در زمستان چهره نازيبايي به آن مي دهد.

موارد كاربرد: درخت ماده مناسب براي حاشيه خيابانها است. همچنين مي توان از كاشت آن براي جلوگيري از فرسايش خاك ناشي از سيلاب بهره جست.

تعداد بازديد : 193